Диагностика и ремонт на спирачни системиРемонт спирачна система

Всеки производител на моторни превозни средства, независимо дали е мотор, автомобил, микробус, автобус или камион, освен че е предвидил различни по мощност двигатели, е помислил и как ще спре превозното средство. Затова е предвидена и спирачната система, в зависимост от превозното средство, килограми, мощност, товароносимост са предвидени различни концепции: при автомобили и бусове хидравлични спирачни системи, а при камиони и автобуси пневматични спирачни системи. В случаят ние се интересуваме само от хидравличните спирачни системи. Тяхното устройство е спирачен педал, сервоусилвател, спирачна помпа, тръбопроводи, спирачни маркучи, спирачни апарати при дискови спирачки, спирачни цилиндърчета при барабанни спирачки, накладки, спирачна течност, въжета ръчна спирачка. Общата логика при всички световни производители е колкото е по-голямо, тежко и мощно превозното средство, толкова по-надеждни спирачки му трябват, затова в тези случаи се монтират дискови спирачни системи на преден и заден мост. А при средния клас превозни средства се инсталират дискови спирачни системи на предния мост и барабанни спирачни системи на задния мост. Ръчната спирачка е спомагателна и аварийна спирачна система и задължително механична, предвидена е при дефектиране на основната спирачна система да се осигури аварийно спиране.

Ремонт спирачни цилиндри и дискови системи

Спирачните цилиндри, характерни за дисковите системи, са едно тяло със спирачния апарат. Затова подмяната им с нови е скъпо удоволствие, поради което са предвидени ремонтни комплекти, с които могат да бъдат ремонтирани. Най-честите повреди са скъсани ка-маншети, които играят ролята на прахозащитни гумички, те предпазват от корозия спирачния цилиндър, за да не блокира. Протекъл спирачен цилиндър - вследствие скъсана прахозащитна гумичка спирачното бутало е ръждясало и наранило уплътнителя, който се намира между цилиндъра и буталото. Клеясали водачи - блокират и не позволяват на спирачното тяло да се движи свободно, вследствие по бързо се износват накладките, прегряват спирачния диск и накладките.

Смяна спукани спирачни маркучи

Основна повреда в спирачния маркуч напукването - външно се напуква, вследствие стареене и става много опасен, защото може да се спука всеки един момент при задействане на спирачките, което води до нежелани последици. Периодично преглеждайте външните белези за износен спирачен маркуч и не правете компромиси с неговата подмяна. Другата основна повреда - следствие непрекъснатата работа спирачния маркуч се разяжда вътрешно, получава се вид клапан в спирачния маркуч, който при освобождаване на спирачките не позвлява да се освободи спирачната течност, което води до блокиране на спирачния апарат. Нашите специалисти съветват незабавна подмяна на маркучите (като никога не подменяйте само единия, а винаги комплект).

Подмяна на дискови и челюстни накладки

За повечето хора накладките са спирачките на автомобила, но всъщност въобще не е така. Накладките са част от спирачната система, като самостоятелен компонент, без останалите възли и детайли от спирачната система, не могат да си свършат работата. Вярно е, че накладките са върхът на спирачната система заедно с дисковете и барабаните, но труда на останалите компоненти не трябва да се подценява. В повечето съвременни превозни средства при дисков тип са предвидени датчици за накладките, които ни информират за тяхното износване и наложителната им подмяна. Датчиците са два типа - механични и електрически. При механичните, когато се износят накладките се чува стържене на метал, а при електрическите светва контролна лампа. Важно е да се знае за превозните средства без датчици - накладките се подменят, като достигнат една трета от феродото (всъщност могат да изкарат и още, но стават опасни - поради намалялото феродо по-бързо прегряват и влошават спирачния път на превозното средство).

Спирачни помпи

Спирачната помпа е сърцето на спирачната система. Тя прави налягането, което принуждава спирачните цилиндри да се задействат - натискат накладките, които опират в спирачния диск или барабан, осъществява се триене и се постига спиране на превозното средство. Всички спирачни помпи имат два кръга за подаване на налягане: предно дясно със задно ляво колело и респективно другия диагонал. Предвидените кръгове са съобразени с безаварийното спиране при евентуално дефектиране на някой от възлите на спирачната система. Спирачната помпа се състои от тяло, бутала, гумени ка-маншети, казанче и пружини.

Най-честите повреди са:

Теч - разхерметизира се спирачната система и се влошава спирането.

Износване на тялото и ка-маншетите - вследствие при задействане на спирачната система ка-маншетите не издържат и пропускат спирачна течност зад тях, при което не може да се осигури нужното налягане и спирачния педал пропада (няма спиране).

Налага се незабавна подмяна и в двата случая на спирачната помпа!

Спирачни разпределители

Използват се само за задния мост - в практиката са познати като спирачни кантари. От следващите редове ще ни стане ясно, за какво служи този кантар за задния мост. Във всяко превозно средство трябва да се разпредели спирачното налягане така, че превозното средство да спира устойчиво без занасяния. При положение, че двигателя се намира в предната част на автомобила (и е постоянна величина като килограми) е предвидено постоянно налягане за спиране, но не така стои въпроса със задния мост. Ако автомобилът е празен в задната си част, той е лек и не е необходимо голямо налягане, за да спира нормално, но при натоварен автомобил трябва по-голямо налягане за безаварийното спиране. И тук идва ролята на кантара, който е разположен до задния мост и е свързан с него посредством лостова система, която му влияе механично да пропуска по-голямо налягане към задните спирачни механизми. Или колкото повече натоварим превозното средство, толкова повече ще клекне лостовата система, ще натисне по-силно клапанчетата на кантара, те ще се отворят повече и ще пропуснат по-голямо налягане, и ще имаме по-добро спиране. Основните неизправности са теч и блокиране на механизма.

Спирачни дискове и барабани

За доброто спиране на превозното средство е много важно състоянието на дисковете и барабаните. Вследствие работата на спирачната система се предизвиква триене между накладките и дисковете или барабаните и се получава износване. Това се проявява особено при дисковете, поради по-голямото спиране на предния мост се износват по-бързо и е необходимо да се следи тяхното състояние. За барабаните е важно да се знае, че задните спирачки определят твърдостта и височинота на спирачния педал. Т.е. при износени или не добре регулирани задни накладки спирачния педал ще пропада повече от необходимо и ще имаме влошено спиране. Поради триене барабаните също се износват, при което като се износят и накладките, спирачния цилиндър отваря повече от предвидения му ход, неможейки да компенсира износването на работната повърхност на барабана и протича. Хубаво е да се знае, че всеки детайл има определен работен живот и не трябва да се правят компромиси, че ще изкара още малко, защото непоправимите злополуки могат да се случат на всички!