Смяна на ремъци, масла, филтри и консумативиДвигателите на съвременните автомобили са сложни системи, състоящи се от стотици части, работещи съвместно и в синхрон. Едно от най-важните условия за осигуряването на дълготрайна и безпроблемна работа на двигателите в нашите автомобили е редовното обслужване. Обслужването се извършва на определен интервал от време, посочван от производителя на автомобила (най-често между 10 000 - 15 000км.) като може да зависи и от възрастта му, пробега или условията, в които се експлоатира. Периодичното обслужване на автомобила включва смяната на филтри, масла, ремъци и др. компоненти подложени на износване чиято смяна е препоръчана от производителя.

 

ФИЛТРИ 

За да работи безпроблемно двигателя, трябва да се гарантира, че нужните му експлоатационни течности като въздух, масло и гориво, ще бъдат абсолютно чисти от замърсявания. Без ефективна филтрационна система, двигателят е обречен на кратък живот. Замърсяванията от въздуха, маслото или горивото могат да предизвикат повреда в цилиндрите, буталата, инжекторите, клапаните и в редица други елементи от двигателя и да доведат дори до неговото блокиране. Основният елемент на филтрационната система е заменяемият филтър, който отстранява частиците от замърсяванията от експлоатационни течности, като едновременно създава възможно най-малко съпротивление за тяхното протичане. При периодичното обслужване на автомобила се сменят следните филтри:

Въздушен филтър - Дори да ни се струва чист, в заобикалящият ни въздух се съдържат многобройни частици прах, прашец, спори на растения и др., които се засмукват от автомобила. Най-замърсен е въздухът на 0.5 метра над пътната настилка. Двигателите с вътрешно горене по време на работа поемат огромно количество въздух. За изгарянето на 1 литър гориво са необходими 10 000 дм3 атмосферен въздух, който в зависимост от климата и атмосферните условия може да съдържа различни замърсители. Те могат да предизвикат повреда в двигателя и да съкратят неговия живот. Въздушните филтри, се монтират  в системата доставяща въздух за да спрат замърсителите, намиращи се в него.

Смяната на въздушният филтър е наложителна, но често пренебрегвана от много собственици на автомобили. Имайте в предвид, че въздухът в България е много запрашен, особено след зимните месеци и изсипаните тонове "луга"(пясък и сол) по пътищата. Наложително е смяната на въздушният филтър да се извършва поне при всяка смяна на маслото или на около 10 000км.

Когато закупувате въздушен филтър не се доверявайте на най-евтините решения. Един от най-важните признаци, по които да познаете добър филтър е качеството на поставяне на филтриращите щори (честота и стъпка на поставянето им). Работоспособността на филтрите зависи, в голяма степен и от това, колко плътно филтърът влиза във филтърната кутия.

 

Маслен филтър - Маслените филтри се намират във всеки двигател с вътрешно горене. Те отстраняват вредните замърсявания, достигащи до смазващата система от околната среда или образували се в двигателя по време на експлоатация. Смяната на масленият филтър е задължителна при всяка смяна на маслото. Маслените филтри са два вида:

- Филтри с прегради, в които замърсяванията се спират по време на преминаването на маслото през дадената преграда, произведена от порест филтрационен материал.

- Механични филтри, в които замърсяванията се изхвърлят от маслото под действието на центробежните сили или гравитацията.

Най-разпространени са филтрите, които притежават качествата, както на преградните, така и на механичните. Те имат филтрационна преграда и елементи, образуващи силовото поле.

 

Филтър на купето - Той се нарича още и противопрашен и служи за очистване на въздуха, достигащ до пътническата кабина на автомобила. Опасността от замърсения въздух в колата е голяма, защото разстоянието между шофьора и решетките на таблото, от които в купето влиза студен/топъл въздух е едва около 60см. Така той попада директно в дихателните пътища. За да гарантират чист въздух в купето на автомобила, всички автомобилни производители поставят филтри, през които да се пречиства, засмуканият отвън мръсен въздух.

Противопрашните филтри биват поленови и карбонови (с активен въглен). Карбоновите са по-ефикасни и малко по-скъпи.

Препоръчително е да подменяте противопрашният филтър максимум на 15 000 км.. Смяната му зависи и от сезона, замърсяването на въздуха и условията на шофиране.

 

Горивен филтър - Горивната система е изградена от много елементи и от тяхното правилно действие зависи нормалната експлоатация на двигателя. Трябва да се има предвид, че във всеки литър гориво може да се намират замърсители, дори и в минимално количество. В горивната система се инсталират филтри, които  отстраняват твърдите замърсители, водата, парафина който кристализира в горивото и органичните елементи и утайки. Като вземем предвид факта, че горивата по българските бензиностанции са с доста съмнително качество е препоръчително при всяка смяна на масло да се сменя и горивният филтър. Изискванията относно вида и ефективността на филтрите, инсталирани в горивните системи, зависят от вида на използваното гориво и конструкцията на двигателя. Проверете какви са изискванията на производителя за горивният филтър на вашия автомобил.

 

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО

Моторното масло с един от най-важните компоненти в съвременните двигатели. Освен, че "смазва" двигателя, маслото изпълнява множество функции - намалява триенето и износването в двигателя, отвежда топлината от триещите се части, уплътнява буталата в цилиндрите, отстранява нежеланите отлагания в него и не на последно място, предпазва двигателните компоненти от окисление и корозия.

Неговата редовна смяна е от съществено значение за безпроблемната работа на двигателя.

Смяната на моторното масло трябва да се извършва според предписанията на производителя на автомобила. Обикновено това става при достигане на 10-11 000.км от последната смяна. При чисто нови автомобили първата смяна  може да се извърши и на 15-20хил.км.(дори повече). Значение за интервалите на смяна оказват и фактори като броя на студените стартове (повече кондензация в студен двигател), околната температура, износването на двигателя, ефективността на клапата на изгорелите газове.

 

АНГРЕНАЖЕН И ПИСТОВ РЕМЪК

Ангренажния ремък осигурява синхронизация между разпределителния и коляновия вал. Тя трябва да бъде абсолютно точна. Като зъбно колело зъбите на ангренажния ремък лягат по профила на зъбния барабан. Разпределителния вал активира клапаните, докато буталата на двигателя посредством мотовилка задвижват коляновия вал. Тази схема осигурява синхронизирано задвижване, като разпределителния и коляновия вал имат пропорционална постоянна скорост на въртене. В съвременните двигатели ангренажния ремък често се използва и за задвижване на други компоненти като водна или инжекционна помпа. Задължително при смяната на ангренажен ремък трябва да се прегледат за износвания и евентуално да се сменят съпътстващите го обтяжни и паразитни ролки.

Обтяжните и паразитни ролки имат строеж на лагер. Вътрешността им се състои от метални сачми, които се движат по вграден канал, като по този начин се осигурява неговото равномерно движение. Те също са подложени на големи натоварвания затова е препоръчително да ги сменяте заедно с ангренажа.

Ангренажният ремък и прилежащите му ролки имат живот равен на 50 000 до 150 000км. за различните видове двигатели. Преди смяна се запознайте с интервалите за смяна изисквани от производителя на автомобила и ги следете стриктно. Ангренажния ремък най-често се къса в следствие на прекомерното си износване или в следствие на блокирала ролка. Това може да доведе до повреда по клапаните, буталата и други компоненти или направо до основен ремонт.

Пистовият ремък, обикновено отговаря за работата на алтернатора, сервото и климатика. Ако се скъса последствия за двигателя няма да има, но пък ще спре да работи сервото на волана и колата ще стане трудна за управление. Ще спре и зареждането на акумулатора, който отговаря за функцията на всички електронни и електрически устройства в автомобила. Когато сменяте ангренажният ремък е препоръчително да смените и пистовия или поне да го проверите за износване.

Подхождайте внимателно при избора на ангренажен ремък и ролки, защото това са елементи, от които в огромна степен зависи безпроблемната работа на двигателя.

Ако закупувате употребяван автомобил, смяната на ангренажният ремък и ролки е просто задължителна, защото никога неможе да имате гаранция, кога точно и на какви километри е била тяхната последна смяна.

Някой двигатели вместо ангренажен ремък разполагат с ангренажна верига. Тя изпълнява същите функции но е метална, по-здрава и с далеч по-голям ресурс. Все пак имайте в предвид, че с течение на времето и изминатите километри тя се разтяга и износва. Индикатор за прекомерното износване на веригата е лекото почукване и пращене, показващо, че автоматичният обтегач е достигнал крайното си положение и е настъпил моментът за смяна. Това обикновено може да се случи след минимум 250 - 300 000км.

При някой автомобили със смяната на ангренажен ремък се налага и смяната на водна помпа или други елементи препоръчани от производителя, с което трябва винаги да се съобразите.

При някой автомобили трябва регулярно да се обслужват и скоростните кутии, раздатки, хидравлична система и други елементи. Запознайте се какви са изискванията на производителя конкретно за вашият автомобил.

Регулярната инспекция и обслужване на двигателя са изключително важни за неговото "здраве". Подхождайте към това с внимание, доверявайте се на изпитани сервизи и закупувайте качествени консумативи.