Компютърна диагностика на всички системи на автомобилаВ един съвременен автомобил 90% от системите се управляват от автомобилни компютри (контролери). Някои автомобили имат по 25 и повече компютърни контролера, които постоянно извършват диагностика на системите в автомобила и събират данни спомагащи за ранно диагностициране на проблемите.

В общи линии всичко работи така: Представете си 10 автомобилни компютъра в мрежа, всеки от тях се грижи за работата и диагностиката на някоя система от вашата кола. Тези така наречени контролни модули (специализирани автомобилни компютри) управляват системата и събират диагностична информация относно състоянието и. Тази информация се предоставя във формата на DTC грешки, живи данни (данни в реално време) и тестване функционалността на изпълнителните компоненти. На базата на тези грешки, данни и тестове с помощта автодиагностичен скенер, може точно да се диагностицират работоспособността и дефектите на дадена система.

Когато се съмнявате, че нещо във вашата кола не е както трябва, най-добрият начин да разберете какъв е проблема, е да подложите автомобилът си на автомобилна диагностика. Производителите съветват на всеки 15 000 километра в рамките на заложеното техническо обслужване да се извършва пълна автодиагностика на автомобила. Или иначе казано: Вашата кола сама може да каже какво и къде я боли, само трябва да я заведете на "доктор" (автомобилен диагностичен център).